СГ Ушће

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.448/2013 од 21.10.2013. године.

Председник: Ивица Вучићевић

Заменик председника: 

Секретар: Марко Миловановић

Емаил синдикалне групе: sg.usce@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-75