СГ Сремска Митровица

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.190/2013 од 8.6.2013. године.

Председник: Милан Раденковић

Заменик председника: Дејан Богичевић

Секретар: Тереза Вукадиновић

Емаил синдикалне групе: sg.sremskamitrovica@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-18

АКТИВНОСТИ СИНДИКАЛНЕ ГРУПЕ

Одлазак у пензију Зорана Лемала број чл. карте 062 и додела захвалнице и сата са посветом 05.03.2021. у просторијама ЦМО у Сремској Митровици.