СГ Сремска Митровица

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.190/2013 од 8.6.2013. године.

Председник: Милан Раденковић

Заменик председника: 

Секретар: 

Емаил синдикалне групе: sg.sremskamitrovica@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-06