СГ Мајевица

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.83/2014 од 31.01.2014. године.

Председник: Жељко Трифуновић

Заменик председника: Саша Стојановић

Секретар: Владимир Мирковић

Емаил синдикалне групе: sg.majevica@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/28-11-12