СГ Панчево

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.645/2013 од 31.12.2013. године.

Председник: Дарко Секулић

Заменик председника: Срећко Билиборк

Секретар: Војка Мијаиловић

Емаил синдикалне групе: sg.pancevo@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-56