Колективно осигурање

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

ПОЛИСА

Колективно комбиновано осигурање је посебан вид осигурања који члановима ВСС пружа сигурност и покриће услед следећих ризика:

РизикИзнос премијеПримедба
Смрт услед несрећног случаја 200.000 динара
Инвалидитет као последица несрећног случајадо 600.000 динараУ зависности од процента инвалидитета-пропорцијално
Прелом кости улед несрећног случаја10.000 динара
Теже болестидо 50.000 динараПроцентуално у складу са Посебним условима
Хируршка интервенцијадо 25.000 динараПроцентуално у складу са Посебним условима

Начин подношења захтева:

Упутство за пријаву штете

Образац за пријаву штете 

Образац за пријаву штете услед теже болести или хируршке интервенције 


Шта није обухваћено овом врстом осигурања? 
Болести које су установљене,односно болести од којих осигураник већ болује у тренутку ступања у осигурање. 

Покривеност: 
Осигурање покрива наведене ризике у времену обављања и изван обављања редовног занимања осигураника (24 часа у земљи и иностранству). 

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

Сви заинтересовани имају могућност да давањем писмене сагласности осигурају свој стамбени простор и ствари у њему од ризика којима смо најчешће изложени.

Члан ВСС у могућности је да осигура стан или кућу где није  власник него се у истој налази у својству нпр.подстанара, или да осигура родитељску кућу и сл.

На висину максимално осигуране суме случаја  није важно да ли је стамбени објекат на назначеној адреси легализован или не, али је битно да се ради о стамбеном простору  у коме се живи.

Сходно наведеном осигурање не покрива помоћне објекте нпр.гаража,шупа и сл.

СВАКИ НАСТАЛИ ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈ ПРИЈАВЉУЈЕ СЕ   ОСИГУРАВАЈУЋОЈ  КУЋИ НА ТЕЛ:  011 / 222-0555, након чега ће вештак  установити врсту штете и висину новчане надокнаде за причињену штету.

  • Пријаве се врше на обрасцу, а наплата осигурања путем административне забране
  • Износ  осигурања имовине  износи 200,00 динара месечно 
  • Период осигурања 01.07.2021. – 01.07.2024.године
  • Пријаве се примају закључно са 20.12.2023. године

УСЛОВИ ОСИГУРАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ И ПОТРЕБНИ ФОРМУЛАРИ: