СГ Зајечар

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.383/2013 од 30.09.2013. године.

Председник: Саша Велинов

Заменик председника: Ненад Краснић

Секретар: Славиша Савић

Емаил синдикалне групе: sg.zajecar@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-72