Управни одбор

УПРАВНИ ОДБОР

ФУНКЦИЈАИМЕ И ПРЕЗИМЕТел.бројемаил адреса
ПредседникНовица Антић 066271101predsednik@vojnisindikatsrbije.rs
Заменик Председника – координатор за питања официраДушко Толмач 066271100zamenik.predsednika@vojnisindikatsrbije.rs
Генерални секретар- координатор за СГПредраг Јевтић 066271112predrag.jevtic@vojnisindikatsrbije.rs
Координатор за колективно осигурањеЗоран Зурковић 066271103 zoran.zurkovic@vojnisindikatsrbije.rs
Координатор за питања војних службеника и намештеникаАлександар Жарковић 066271188 aleksandar.zarkovic@vojnisindikatsrbije.rs
Координатор за питања војникаМилан Милосављевић 066281132 milan.milosavljevic@vojnisindikatsrbije.rs
Координатор за питања подофицираГоран Радић 066281124 goran.radic@vojnisindikatsrbije.rs
Координатор за солидарну помоћБојан Станишић 066271192 bojan.stanisic@vojnisindikatsrbije.rs
Члан управног одбораГоран Марић 066271141 goran.maric@vojnisindikatsrbije.rs
Координатор за синдикалну продајуАлександар Стошић 066271189 aleksandar.stosic@vojnisindikatsrbije.rs
ПортпаролНинослав Свиленгаћин 066271117 portparol@vojnisindikatsrbije.rs

Управни одбор (Централа) је извршни и оперативни орган Војног синдиката Србије који руководи радом Војног синдиката Србије између две Скупштине.

Надлежност Управног одбора Војног синдиката Србије:


1. Руководи радом Војног синдиката Србије и његовим пословањем између две скупштине.
2. Именује и врши опозив представника Војног синдиката Србије у преговорима са послодавцем за закључење колективног уговора,
3. Доноси платформу за колективно преговарање,
4. Стара се о успешном остваривању циљева и начела Војног синдиката Србије одређених Статутом и одлукама Скупштине,
5. Доноси правилнике и појединачна акта од значаја за рад и пословање Војног синдиката Србије.
6. Израђује и предлаже Скупштини усвајање годишњег финансијског плана,
7. Одлучује о сарадњи са другим организацијама и синдикатима у земљи и иностранству.
8. Именује и врши опозив представника Војног синдиката Србије у организацијама и телима где је потребно представљати Војни синдикат Србије,
9. Утврђује односе са социјалним партнерима, другим синдикатима, синдикалним асоцијацијама, друштвеним и међународним организацијама,
10. Додељује награде, похвале и статус почасног члана,
11. Подноси Скупштини годишњи извештај о раду,
12. Расправља о дисциплинској одговорности чланова у првом степену и изриче санкције
13. Одобрава правну и солидарну помоћ.
14. Реализује набавке добара и услуга.
15. Предлаже Скупштини састав органа, тела и именовање овлашћених појединаца у Војном синдикату Србије.
16. Врши послове које му је из своје надлежности пренела Скупштина.
17. Одлучује по молбама и захтевима упућеним Управном одбору.