СГ Ужице

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.298/2013 од 24.8.2013. године.

Председник: Радисав Стојановић

Заменик председника: 

Секретар: 

Емаил синдикалне групе: raxstojanovic@gma.com

Телефон: 060/055-44-70