СГ Петроварадин

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.641/2013 од 16.12.2013. године.

Председник: Бјелош

Заменик председника: Милош Станисављевић

Секретар:

Емаил синдикалне групе: sg.petrovaradin@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-78