СГ Лађевци

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.183/2013 од 8.6.2013. године.

Председник: Александар Грбовић

Заменик председника: 

Секретар:

Емаил синдикалне групе: sg.ladjevci@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/271-138