СГ Сомбор

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.19/2013 од 23.1.2013. године.

Председник: Александар Копривица

Заменик председника: Марко Бишевац

Секретар: Немања Драгојловић

Емаил синдикалне групе: sg.sombor@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 062-770-643