ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Министарство одбране је одговорило на захтев Војног синдиката Србије за доделу новчане честитке деци запослених у Војсци Србије.
У одговору министарства одбране наводи се да министарство одбране није у могућности да исплати наведену честитку јер средства за исплату нису планирана Законом о буџету Републике Србије за 2018. и 2019. годину.

Чланом 46. посебног колективног уговора за државне органе прописано је да је послодавац дужан да обезбеди деци запослених старости до 15 година живота поклон за Нову годину- новчану честитку у вредности до неопорезивог износа  који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Напомињемо да је колективни уговор акт веће правне снаге од закона и не може га мењати једна страна без сагласности друге стране о чему се сачињава анекс.

Правни тим Војног синдиката Србије позива све чланове Војног синдиката Србије да се јаве својим синдикалним групама ради ажурирања спискова и подношења тужби.