СГ Мома Станојловић

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.—- од 22.12.2014. године.

Председник: Небојша Максимовић

Заменик председника: Станко Милошевић

Секретар: Слађана Белоица

Емаил синдикалне групе: sg.moma.stanojlovic@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/28-11-35