СГ ВМЦ Нови Сад

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.—- од 22.12.2014. године.

Председник: Дејан Стојиљковић

Заменик председника: Борислав Јакшић

Секретар: Драган Марковић

Емаил синдикалне групе: sg.vmc.ns@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/28-11-41