СГ Зуце

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.184/2013 од 08.06.2013. године.

Председник: Мирослав Свобода

Заменик председника: 

Секретар: 

Емаил синдикалне групе: sg.zuce@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-31