ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

И ДАЉЕ БЕЗ КОНКРЕТНИХ  РЕШЕЊА

Дана 22.06.2018. године, у Министарству одбране, одржан је састанак представника репрезентативног Војног синдиката Србије са секретаром Министарства одбране господином Лазић Зораном.

Састанку је претходио позив Влади Србије да се приступи преговорима за закључење колективног уговора за запослене у делатности одбране. Захтев репрезентативног Војног синдиката Србије, актом канцеларије председника Владе, упућен је на даље поступање Министарству одбране.

Како је наведено, састанак је одржан са секретаром Министарства одбране, а не са законским представником послодавца министром одбране, тако да је завршен без конкретних договора и решења бројних питања од интереса за припаднике војске и спора који већ дуже време постоји између репрезентативног синдиката и ресорног министарства.

На састанку који је трајао пуна два сата разговарало се о стварању просторно-техничких услова за рад репрезентативног синдиката, његовог учешћа у радним групама за израду прописа у Војсци Србије, решавања статуса у служби појединих припадника Војске Србије као и о бројним питањима од значаја за положај запослених у Војсци Србије, положај цивилних лица, нацрту закона о здравственој заштити у војсци па и питањима колективног уговора.

Дана 22.06.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец МАЈ 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Војни синдикат Србије, обавештен је од кабинета председника Владе Републике Србије да је Влада примила позив јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије да приступи преговорима за закључење колективног уговора за запослене у делатности одбране и наложила ресорном Министарству одбране да поступи по том захтеву.

Од свих досадашњих влада, ова је једина одговорила позиву представника наше војске и закону, да се кроз закључење колективног уговора реше нагомилани статусни, социјални и материјални проблеми српских војника, као и да се спречи даље кадровско урушавање Војске Србије и њене оперативне способности. Најважнији ресурси сваке војске јесу људски ресурси, а држава има дужност и законску обавезу да тај ресурс очува и сачува.

Војни синдикат Србије, преко свог правног заступника, поднео је данас Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу, кривичну пријаву против команданта једне јединице Војске Србије у том граду због злостављања више професионалних припадника војске који су му потчињени.

Овај официр се сумњичи да је свестан свога дела и његове забрањености, чије је извршење хтео, у урачунљивом стању, као службено лице, вршећи војну службу, у фебруару ове године, злостављао више потчињених истовремено, официре, подофицире и професионалне војнике, и са њима поступао на начин на који се вређа људско достојанство и то тако што је на дан државног празника који је био нерадан, наредио припадницима јединице која му је потчињена да раде послове који им нису у опису дужности од којих су неки понижавајући при чему су нека од ових лица радила непрекидно 36 сати без паузе и икаквог основа и стварне потребе. На описан начин пријављени официр незаконито је спречио припаднике јединице која му је потчињена да са својим породицама користе празнично слободно време, а угрозио је и војну службу коју су тај дан вршила одређена лица јер су нека од њих радила две ноћи за редом и нису била на својим дужностима због ангажовања које је је овај официр наредио.

Оваквим својим поступањем пријављени официр починио је кривично дело - Злостављање потчињеног и млађег из члана 406. став 2 у вези става 1 Кривичног законика.

Војни синдикат Србије, као што је најавио, увек ће испунити своју основну улогу и ставити се у заштиту закона и права припадника Војске Србије које заступа.

Војни синдикат Србије је дана 04.06.2018.године упутио захтев народним посланицима, Одбору за одбрану и унутрашње послове Народне Скупштине и заштитнику грађана у коме захтева хитно успостављање законитости, отклањања последица нарушене оперативне способности у Војсци Србије и преиспитивања одговорности надлежних појединаца и органа у Министарству одбране и Војсци Србије, због нерешеног статуса начелника Генералштаба Војске Србије.

Имајући у виду чињеницу да је дана 22. маја 2018. године, генералу Љубиши Диковићу, по сили закона, престала служба у Војсци Србије, као и чињеницу да је формацијско место заменика начелника Генералштаба већ дуже време упражњено, те да је Председник Републике у медијима изјавио да Војном кабинету Председника Републике и њему није стигао никакав предлог за решавање статуса генерала Љубише Диковића и да није знао да он треба да иде у пензију, неспорно закључујемо да са даном 22.05.2018. године, Војска Србије нема начелника Генералштаба нити његовог заменика што је за јавност и нас припаднике Војске Србије у тренутној геополитичкој ситуацији више него забрињавајуће. Ово све због чињенице да у овом тренутку Војском Србије, стручно и штабно нико легално не командује.

Дана 28.05.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец АПРИЛ 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

ХИТНО!!!

Господине министре, молимо Вас да хитно одговорите на следеће питање од јавног значаја, тачније од значаја за одбрану и безбедност Србије и њених грађана.

Ко је у овом тренутку начелник Генералштаба Војске Србије обзиром да је генералу Љубиши Диковићу, јуче по сили закона престала професионална војна служба, а заменик начелника Генералштаба већ дуже време није постављен?

Из овог чињеницног стања ми припадници Војске Србије закључујемо да Војском Србије, испред Генералштаба, нема ко да командује у стручном смислу, па је стога важно да јавност хитно обавестите ко у овом тренутку врши функцију начелника Генералштаба.

Одредбама члана 110 став 1. тачка 9 подтачка 6. Закона о Војсци Србије, прописано је да официру чина генерал, престаје служба у Војсци Србије, по сили закона када наврши 40 година пензијског стажа и 58 година живота. Имајући у виду ове одредбе закона као и чињеницу да је генерал Љубиша Диковић рођен 22. маја 1960. године, и да је јуче напунио 58 година живота када му по сили закона престаје служба у Војсци Србије, како би јавност била упозната, а и сви припадници Војске Србије. Посебно истичемо да је ово питање у интересу безбедности земље и потребно је да што хитније поступите по овом нашем захтеву и одговорите на постављено питање.

Ово питање Вам постављамо јавно, путем медија, јер на наше дописе не одговарате.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/