СГ Лесковац

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.187/2013 од 8.6.2013. године.

Председник: Бојан Миљковић

Заменик председника: 

Секретар: Драган Здравковић

Емаил синдикалне групе: sg.leskovac@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-47