СГ Шабац

Формирана одлуком управног одбора дел. бр. 25-2/2015 од 19.05.2015. године.

Председник: Далибор Пашић

Заменик председника: Милоје Новаковић

Секретар: Аца Јакшић

Емаил синдикалне групе: sg.sabac@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/__________