СГ Врање

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.—- од 22.12.2014. године.

Председник: Драганче Ђорђевић

Заменик председника: Горан Анђелковић

Секретар: Срђан Стајић

Емаил синдикалне групе: sg.vranje@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/28-11-16