Начела деловања

Војни синдикат Србије делује по начелима:


1. Заштите социјалних, материјалних, радних и људских права и слобода чланова,
2. Демократског заступања и уважавања воље чланова,
3. Одговорности заступника и овлашћених представника Синдиката,
4. Независности од послодавца, политичких странака, верских заједница и других друштвених и синдикалних организација и асоцијација.
5. Самосталности у уређењу унутрашње организације Синдиката,
6. Избора и разрешења својих тела, органа, заступника и представника,
7. Јавности и транспарентности у раду,
8. Синдикалне солидарности
9. Поштовању људских, грађанских и синдикалних права и слобода.

ВСС ради и делује на целом подручју Републике Србије.

ВСС је аутономна организација са статусом правног лица, која није члан ни једне синдикалне централе, других синдикалних организација основаних у МО и ВС, нити било које друге синдикалне организације у Републици Србији.

ВСС представља и заступа Председник ВСС.