СГ Речна флотила

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.182/2013 од 8.6.2013. године.

Председник: Саша Ракин

Заменик председника: Зоран Гргић

Секретар: Игор Шкорић

Емаил синдикалне групе: sg.recnaflotila@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-10