СГ Прокупље

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.450/2013 од 21.10.2013. године.

Председник: Драган Живковић

Заменик председника: –

Секретар: Југослав Јовановић

Емаил синдикалне групе: sg.prokuplje@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-60