СГ Министарство одбране

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.82/2014 од 31.01.2014. године.

Председник: 

Заменик председника: Ненад Јеринић

Секретар: Александар Миленовић

Емаил синдикалне групе: sg.ministarstvo.odbrane@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-85