СГ Крушевац

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.185/2013 од 8.6.2013. године.

Председник: Владимир Петровић

Заменик председника: 

Секретар: Игор Димитријевић

Емаил синдикалне групе: sg.krusevac@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-44