СГ Кобре

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.581/2014 од 25.05.2014. године.

Председник: Стеван Јанков

Заменик председника: 

Секретар: Василије Фурунџић

Емаил синдикалне групе: sg.kobre@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/28-11-24