ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије честита свим припадницима Војске Србије који су учествовали у вежби „Век победника“, на залагању и пожртвовању.

Као и много пута до сад, залагање припадника Војске Србије, да је прикажу у најбољем светлу, поред свих недаћа и проблема који су их задесили, чин је вредан сваке похвале и дивљења.

Потсећамо политичаре да је обостраност у поштовању својих дужности и обавеза, кључ успеха. Припадници Војске Србије испоштовали су своју професију и дужност према држави у потпуности, сад је на потезу Министарство одбране, да испоштује припаднике Војске Србије.

Једини начин на који се ово може остварити, за почетак је бар поштовање закона и прописа и посвећеност у обезбеђењу бољих радно-правних и социјално-економских услова за запослене у систему одбране, који су на најнижем нивоу у задњих 100 година. Овај пут су се политичари дивили нашим успесима и способностима, а да ли ћемо ми доживети да се бар пријатно изненадимо њиховим резултатима рада, остаје да видимо.

Илустрација извор: Танјуг

Од како је саопштено да је неуставни и самозвани суд Министарства одбране, осудио председника Војног синдиката Србије, због јавног говора и изношења ставова синдиката, казном губитка чина и службе у Војсци Србије, у наш синдикат свакодневно пристижу писма осуде тог нецивилизованог чина, као и писма подршке раду Војног синдиката Србије, и његовом председнику Новици Антићу, из региона, ЕУ, Русије и наше земље.

У наредним данима објављиваћемо ова писма.

У прилогу можете прочитати писмо подршке Ветерана Републике Србије и Ветерана Републике Српске.

 

 

 

Председник Војног синдиката Србије, Новица Антић, поднео је 5. новембра као оштећени, прекршајне пријаве против двојице официра на дужности војног дисциплинског тужиоца због тога што су извршили дискриминацију у вези са његовим чланством и позицијом у синдикату и неосновано, незаконито и супротно међународном праву, позвали га на одговорност за непостојећи и неучињени дисциплински преступ у војној служби .

Закон о раду, прописује да ће се казнити за прекршај, онај ко прекрши забрану дискриминације из члана 18-21 овог закона, као и онај ко позове на одговорност представника запослених који поступа у складу са законом. Неспорно је да је председник Војног синдиката Србије, коме је министар одбране 2015 године, признао репрезентативност својим решењем, а тако и пословну способност, у свему поступао искључиво у складу са законом, због чега су се створили услови да због позивања на одговорност која објективно не постоји, затражи судску заштиту пред прекршајним судом.

За ове прекршаје запрећено је новчаним казнама како за одговорна лица тако и за послодавце у износу и до 1,5 милиона динара.

Поред лица која су у Војномедицинској академији ВМА радни однос засновала на основу Уговора о раду, одређени број лица посао у овој  установи обавља на основу Уговора о привременим и повременим пословима. Ради се наиме о медицинским техничарима и болничарима. Овакве уговоре закључују на период од шест месеци, иако је чланом 197. Закона о раду („Сл.гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука  УС и 113/17)  јасно и прецизно прописано да „Послодавац може за обављање послова који су по својој природу такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова, те је извесно да су ови уговори незаконити, те да се одредбе закона о раду не поштују и не спроводе, што је апсурд.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/