ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Отворено писмо Александру Вулину, министру одбране

Поводом саопштења Покрета социјалиста у коме се демантује чињеница да ангажовани радници ВУ „Дедиње“ нису плаћени на њиховој прослави

Поштовани господине Министре,

У свом саопштењу најдобранемерније смо Вас упозорили да се наше колеге, два шефа сале, девет конобара и два кувара, запослене у ВУ „Дедиње“ исплате за ангажовање од 14.јула 2018.године. Онако како то налажу прописи: дневнице, прековремени рад, зато што су ангажовани на прослави десетогодишњице Покрета социјалиста, за који ево већ други дан наш аналитички тим не може да утврди шта је: покрет, странка или нешто треће...

Уједно, посаветовали смо Вас да сарадњу са ВУ „Дедиње“ довeдете у законске оквире, потписивањем уговора и коначно плаћањем пружене услуге...

И драго нам је да сте нас послушали...

Дана 01.07.2018.године Војни синдикат Србије упутио је иницијативу Влади Републике Србије и Народним посланицима у којој се предлаже да се право на пензију професионалним војницима омогући по истим условима као и официрима и подофицирима, односно да се у члану 43.став 4. Тачка 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању,  додају  речи ‘’професионални војник’’.

Последњим изменама и допунама Закона о Војсци Србије одредбама чана 42. став 3. старосна граница за рад у Војсци Србије, за категорију професионални војник подигнута је на 53 године живота, изузетно и више. Одређени број професионалних војника у навршених 53 година живота има и навршених 40 година радног стажа, али због непотпуне односно недоречене правне регулативе којом се уређује пензијско осигурање не могу остварити право на старосну пензију иако се налазе у статусу професионалних војних лица. Сада важеће и спорне одредбе члана 43. став 4. тачка 1. Закона о ПИО, као професионална војна лица препознају само подофицире и официре, што је у супротности и са одредбама члана 9. Закона о Војсци Србије. Овако дефинисана одредба тачке 1. став 4. члана 43. Закон о ПИО је дискриминишућа за професионалне војнике јер им у односу на остала професионална војна лица ускраћује право да по основу дугогодишње службе у војсци након навршених 40 година стажа и 53 године живота остваре право на пензију као и њихове колеге подофицири и официри.

 

У оквиру конференције Конфедерације синдиката јавних служби ЕУ "ЕПСУ" репрезентативни војни синдикати Србије, Македоније и Словеније данас су у Сарајеву потписали споразум о сарадњи и савезу војних синдиката југоисточне Европе.

Синдикат министарства за одбрану из Словеније, Синдикат одбране и безбедности Македоније и Војни синдикат Србије формирали су Савез војних синдиката југоисточне Европе са циљем успостављања стандарда у војном синдикализму и удруживања снага које ће се борити за унапређење прописа и права запослених у сектору одбране. У перспективи, ови синдикати разматрају и могућност придруживања конфедерацијама синдиката ЕУ, који делују у јавном сектору.

Од синдиката чланица овог савеза очекује се постављање основа војног синдикализма у југоисточној Европи, што је предуслов за израду прописа из те области. Уједно ово је значајан корак као обједињавању ресурса у чиљу заштите права запослених из сектора безбедности пред релевантним институцијама Европске уније. Самим тим заштита синдикалних права диже се на виши ниво, пиједестал медђународних институција, које по стандардима чланица ЕУ штите права својих чланова. Та права гарантована су међународним конвенцијама и законима који важе у земљама ЕУ и потенцијалним чланицама.

И ДАЉЕ БЕЗ КОНКРЕТНИХ  РЕШЕЊА

Дана 22.06.2018. године, у Министарству одбране, одржан је састанак представника репрезентативног Војног синдиката Србије са секретаром Министарства одбране господином Лазић Зораном.

Састанку је претходио позив Влади Србије да се приступи преговорима за закључење колективног уговора за запослене у делатности одбране. Захтев репрезентативног Војног синдиката Србије, актом канцеларије председника Владе, упућен је на даље поступање Министарству одбране.

Како је наведено, састанак је одржан са секретаром Министарства одбране, а не са законским представником послодавца министром одбране, тако да је завршен без конкретних договора и решења бројних питања од интереса за припаднике војске и спора који већ дуже време постоји између репрезентативног синдиката и ресорног министарства.

На састанку који је трајао пуна два сата разговарало се о стварању просторно-техничких услова за рад репрезентативног синдиката, његовог учешћа у радним групама за израду прописа у Војсци Србије, решавања статуса у служби појединих припадника Војске Србије као и о бројним питањима од значаја за положај запослених у Војсци Србије, положај цивилних лица, нацрту закона о здравственој заштити у војсци па и питањима колективног уговора.

Дана 22.06.2018. године реализоваће се уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец МАЈ 2018.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Војни синдикат Србије, обавештен је од кабинета председника Владе Републике Србије да је Влада примила позив јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије да приступи преговорима за закључење колективног уговора за запослене у делатности одбране и наложила ресорном Министарству одбране да поступи по том захтеву.

Од свих досадашњих влада, ова је једина одговорила позиву представника наше војске и закону, да се кроз закључење колективног уговора реше нагомилани статусни, социјални и материјални проблеми српских војника, као и да се спречи даље кадровско урушавање Војске Србије и њене оперативне способности. Најважнији ресурси сваке војске јесу људски ресурси, а држава има дужност и законску обавезу да тај ресурс очува и сачува.

Војни синдикат Србије, преко свог правног заступника, поднео је данас Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу, кривичну пријаву против команданта једне јединице Војске Србије у том граду због злостављања више професионалних припадника војске који су му потчињени.

Овај официр се сумњичи да је свестан свога дела и његове забрањености, чије је извршење хтео, у урачунљивом стању, као службено лице, вршећи војну службу, у фебруару ове године, злостављао више потчињених истовремено, официре, подофицире и професионалне војнике, и са њима поступао на начин на који се вређа људско достојанство и то тако што је на дан државног празника који је био нерадан, наредио припадницима јединице која му је потчињена да раде послове који им нису у опису дужности од којих су неки понижавајући при чему су нека од ових лица радила непрекидно 36 сати без паузе и икаквог основа и стварне потребе. На описан начин пријављени официр незаконито је спречио припаднике јединице која му је потчињена да са својим породицама користе празнично слободно време, а угрозио је и војну службу коју су тај дан вршила одређена лица јер су нека од њих радила две ноћи за редом и нису била на својим дужностима због ангажовања које је је овај официр наредио.

Оваквим својим поступањем пријављени официр починио је кривично дело - Злостављање потчињеног и млађег из члана 406. став 2 у вези става 1 Кривичног законика.

Војни синдикат Србије, као што је најавио, увек ће испунити своју основну улогу и ставити се у заштиту закона и права припадника Војске Србије које заступа.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/