ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 22.03.2017.године Војни синдикат Србије, као репрезентативни синдикат у систему одбране, доставио је министру одбране две иницијативе које за циљ имају напређење положаја припадника Војске Србије и усклађивање подзаконских аката са законима са којима су у колизији.

Прва иницијатива односи се на повећање вредности бода по коме се врши обрачун накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања, док се друга иницијатива односи на измену начина обрачуна накнаде трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада.

 

Садржај иницијатива можете видети овде:

Иницијатива за повећање вредности бода по коме се врши обрачун накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања

Иницијатива за измену начина обрачуна накнаде трошкова превоза задолазак на рад и одлазак са рада

На данашњем састанку са министром одбране и његовим сарадницима још увек није постигнут никакав  конкретан договор у правцу унапређења положаја припадника Војске Србије . Војни синдикат Срије као једини репрезентативни синдикат запослених у Војсци Србије затражио је од Министарства одбране да, између осталог, у погледу личних примања изједначи све професионалне припаднике Војске Србије, што би подразумевало да се запосленима на одређено време и цивилним лицима на служби у Војсци Србије, такозвани војни додатак од 20% увећа на 25% колико остварују припадници Војске Србије који раде на неодређено време. Поред тога затражено је да се припадницима који су били ангажовани у ратним дејствима, а којима по том основу није обрачунат припадајући радни стаж исти уважи и призна. Министар одбране позван је да у року од 15 дана приступи преговорима за закључење колективног уговора за запослене у Војсци Србије,  као и да створи несметане услове за деловање јединог репрезентативног синдиката у систему одбране, што подразумева пре свега поштовање права запослених на активно учешће у доношењу одлука која се непосредно односе на права припадника Војске Србије из радног односа. Затражено је и активно учешће у раду Фонда за социјално осигурање припадника Војске Србије тако што би представних запослених добио место у извршним органима овог фонда на који начин би представници запослених имали непосредан увид у његов рад и активно учествовали у доношењу одлука.

Обавештавамо чланство и јавност да је министар одбране прихватио иницијативу Војног синдиката Србије, као јединог репрезентативног синдиката у систему одбране, и заказао састанак дана 18.03.2017.године у 14.30 часова у просторијама Министарства одбране.

Циљ састанка је решавање следећих питања:

1. Унапређење стандарда и положаја припадника ВС запослених на одређено време

2. Унапређење стандарда и положаја цивилних лица на служби у ВС

3. Консултовање представника запослених у питањима од значаја за њихов положај и права

4. Усаглашавање рока и именовање представника послодавца за ступање у преговоре за закључење колективног уговора за запослене у ВС - одлука министра одбране

5. Стварање услова за несметано синдикално деловање репрезентативног синдиката у ВС - закључење писаног споразума

О резултатима састанка чланство и јавност биће благовремено обавештени.

Дана 07.03.2017. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ФЕБРУАР 2017.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Дана 06.03.2017.године Војни синдикат Србије упутио је министру одбране захтев за смену директора, управног и надзорног одбора фонда СОВО, као и захтев да се испита одговорност челних људи фонда СОВО. У образложењу захтева наведено је следеће:

1. Фонд СОВО, је пословање у 2016. години завршио са 300 милиона динара пренетих обавеза у 2017. годину (мањком), чиме су и онако недовољна,средства за лечење војних осигураника (ставка набавка лекова и материјала за ВЗ) са око 950 милиона динара сведена на неодрживих 650 милиона.

2. Што се из средстава Фонда СОВО не наменски исплаћују боловања припадника Војске Србије до 30 дана, што је смањило средства за лечење за преко 700 до 800 милиона динара. Укупна средства за сва боловања предвиђена су у износу од милијарду динара ( највећа ставка плана Фонда ).

3. Што су средства за лекове издата од стране организација ван ВЗУ већа него средства за лекове и материјал у ВЗ!

Војни синдикат Србије је основан 27.11.2012.године у Сомбору. Регистрован је код Републичког завода за статистику под регистарским бројем  052-89. Финансијско пословање отпочело је уплатом првих чланарина у фебруару 2013.године.

 

Финансијски извештаји Синдиката састављени су у складу са Законом о рачуноводству, Законом о удружењима и чланом 11. и 12. Правилника о материјално-финансијском пословању Војног синдиката Србије. Финансијски извештаји састоје се од биланса стања, биланса успеха и статистичког анекса.

 

Војни синдикат Србије своје завршне извештаје доставља Агенцији за привредне регистре, која врши конролу и доставља обавештење о исправности извештаја.

 

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/