ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Поштовани и уважени народни посланици. Ваша основна и најважнија улога као представника народа који вас је изабрао у раду Народне скупштине јесте заступање и унапређење вредности демократског друштва и свих грађана Републике Србије. С тим у вези Вас молимо да покажете вољу и разумевање за припаднике Војске Србије који чине институцију која ужива највеће поверење грађана Србије и велики углед у свету, па тако уложите труд да се права и социјални положај оних који прегором и залагањем свесрдно дају себе за државу којој верно и безпоговорно служе, унапреде. Осим права која припадницима Војске Србије пружа синдиклано удруживање и деловање они немају другу могућност да се њихов глас и потребе чују. Зато Вас најљубазније молимо да издвојите време да сагледате предлоге и примедбе на које смо овде указали, и подржите нас у складу са вашим овлашћењима да се оне уврсте у одредбе Закона о Војсци Србије.

У Крагујевцу, дана 13. децембра 2014. године одржана је друга редовна скупштина Војног синдиката Србије.

Скупштини су присуствовали представници свих 38 синдикалних група, Управни одбор, Надзорни одбор и Статутарна комисија. Гости Војног синдиката Србије на овој скупштини били су представници репрезентативних синдиката Полицијског синдиката Србије и Синдиката Одбране и Безбедности Републике Македоније

Војни синдикат Србије најбројнији је и једини, за сада незванично, репрезентативни синдикат у систему одбране.

Господине министре, остав!

Да појаснимо, када у војсци добијете наредбу остав, то значи да нешто нисте добро урадили и да лошу радњу треба да поновите са циљем да оно што вам је поверено урадите исправно. Управо кроз ову метафору желимо да укажемо на лоше и по припаднике Министарства одбране и Војске Србије погубно руковођење системом одбране од стране најодговорнијих људи на његовом челу. Напомињемо да као кривца за урушавање већ прилично урушеног стандарда припадника Министарства одбране и Војске Србије не видимо искључиво министра одбране, јер је он на челу ове важне институције врло кратко време. Супротно томе, као најодговорније за настали проблем у урушавању стандарда припадника система одбране видимо његове најближе сараднике који ћуте о подацима од значаја за доношење важних и по систем и његове припаднике корисних одлука.

Дана 03.11.2014.године u Министарству одбране одржан је састанак представника ВСС и представника сектора за људске ресурсе МО, Секретаријата МО и ГШ ВС.

И поред инсистирања ВСС да се предметни састанак одржи са министром одбране који је у смислу Закона о Војсци једини овлашћен заступник послодавца и као такав надлежан да непосредно решава проблеме на које указује ВСС. Оваквом предлогу и захтеву ВСС није удовољено.

Испред Војног синдиката Србије састанку су присуствовали: заменик председника Новица Антић, потпредседник Душко Толмач, генерални секретар Предраг Јевтић, члан управног одбора Бојан Станишић и портпарол Нинослав Свиленгаћин, док су испред послодавца састанку присуствовати, помоћник министра одбране за људске ресурсе господин Милош Јанковић (уједно председавајући састанка), пп Јусуфовић Нермин из Управе за финансије и буџет, пп Карамарковић Томислав из Управе за кадрове и пк Мићић Мирољуб из Ј-1 ГШ ВС, као и представник Секретаријата Министарства одбране госпођа Миленковић Радојка.

САОПШТЕЊЕ

Након више захтева и преписки упућених од стране представника Војног синдиката Србије Министарству одбране и самом министру одбране по којима се није поступало, дана 03.11.2014.године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Министарства одбране одржаће се састанак са представницима Секретаријата Министарства одбране, Сектора за људске ресурсе Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије. Испред Војног синдиката Србије састанку ће присуствовати, заменик председника Новица Антић, подпредседник Душко Толмач, генерални секретар Предраг Јевтић, члан управног одбора Бојан Станишић и портпарол Нинослав Свиленгаћин, док ће испред послодавца састанку присуствовати, помоћник министра одбране за људске ресурсе господин Милош Јанковић који ће уједно бити председавајући састанка, представници Секретаријата Министарства одбране и представници Генералштаба Војске Србије.

Иницијатива за повећање вредности бода по коме се врши обрачун накнаде дела трошкова за закуп стана и накнаде трошкова у вези са решавањем стамбеног питања

У циљу унапређења стандарда запослених у Војсци Србије и Министарству одбране, чије интересе заступа Војни синдикат Србије као најбројнија синдикална организација у систему одбране, указујемо на неопходност повећања вредности бода по основу кога се обрачунавају накнада дела трошкова за закуп стана и накнада трошкова у вези са решавањем стамбеног питања, прописане одредбама члана 18. и 22. Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије (''СВЛ'' 18/2013, у даљем тексту Правилник).

Војни синдикат Србије, обавештен је од својих чланова запослених у ВЗ ''Мома Станојловић'' да је од стране представника послодавца у овом заводу, погрешном и неправилном применом одредби члана 10. Правилника о решавању стамбених потреба запослених у МО и ВС (''СВЛ'' 14/2014, у даљем тексту, Правилник), дошло до повреде права војних службеника и намештеника у рачунању времена чекања на решавање стамбеног питања. У овом заводу, војним службеницима и намештеницима стаж чекања на решавање стамбеног питања рачуна се од дана трансформације ВЗ ''Мома Станојловић'' (из доходовне установе у буџетску), а не од дана заснивања радног односа у Министарству одбране и Војсци Србије, и ако сва предметно оштећена лица поседују решења о пријему у службу у МО, односно Војску Србије још из периода ЈНА и ВЈ. Поред наведеног, ова лица не остварују никакве принадлежности када је у питању ратни стаж. Сва лица запослена у ВЗ ''Мома Станојловић била су током ''НАТО агресије'' ангажована (путем радне обавезе) на задацима и на подручјима под дејством НАТО снага (КиМ, Аеродроми Поникве, Лађевци, Ниш, Батајница, Подгорица...), али им се то време не рачуна у ратни стаж као што се то рачуна нпр. професионалним војним лицима, без обзира што су на поменутим задацима били заједно ангажовани. По том основу професионална војна лица оставарују одређене бодове и принадлежности како у погледу решавања стамбеног питања, тако и по основу пензијског и инвалидског осигурања.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/