ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни представник запослених у Војсци Србије и Министарству одбране, поднео је данас Уставном суду Србије, иницијативу за оцену уставности става 5. члана 14. Закона о Војсци Србије (''Сл. Гласник РС'' 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон и 10/2015-одлука УС), којим одредбама се запосленима у Војсци Србије-професионалним припадницима Војске Србије, не допушта право на штрајк, што је у супротности са одредбама члана 61. став 2. Устава Републике Србије (''Сл. Гласник РС'' бр. 98/2006) .

Одредбама члана 14. став 5. Закона о Војсци Србије (''Сл. Гласник РС'' 116/2007, 88/2009, 101/2010- др. закон и 10/2015) прописано је, ''професионалним припадницима Војске Србије није допуштено право на штрајк''.  Одредбама члана 61. став 1. Устава Републике Србије (''Сл. Гласник РС'' бр. 98/2006) прописано је, да запослени имају право на штрајк у складу са законом и колективним уговором, док је одредбама става 2. истог члана прописано, да право на штрајк може бити ограничено само законом, сходно природи или врсти делатности. Из цитираних одредби Устава, јасно и недвосмислено се закључује, да се право на штрајк запосленима може ограничити, али не и ускратити, односно забранити, како је то учињено одредбама члана 14. став 5. Закона о Војсци Србије.

Дана 07.12.2015. године, на позив домаћина, у просторијама ВУ „ Дедиње“ одржан је састанак заменика председника ВСС и заступника директора ВУ „ Дедиње“.
 
Том приликом саговорници су упознали један другог са делокругом свог рада и истакли главне циљеве у свом деловању. Испоставило се да је један од најважнијих циљева исти, а то је подизање нивоа стандарда припадника МО и ВС.
 
Заступник директора, потпуковник Горан Д.Станковић истакао је да је ВУ „Дедиње“ и основана са тим циљем и да жели да врати изворну идеју постојања војне установе, односно да цену коштања услуга у објектима установе прилагоди свим корисницима, а самим тим и члановима синдиката.
 
До достизања тог циља појављује се пуно препрека, од чињенице да ВУ „Дедиње“ послује по принципу стицања и расподеле дохотка, преко чињенице да се у објекте које иста користи, у задњих 25 година врло мало или ништа није улагало, до фрапантне чињенице да иста, иако део система, плаћа комуналне и енергетске услуге.
 

Дана 13.12.2015. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец НОВЕМБАР 2015.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Дана 11.12.2015.године у просторијама Управе за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије одржан је састанак представника Генералштаба Војске Србије, команди оперативног нивоа и Гарде са Управним одбором Војног синдиката Србије.

Констатовано је постојање заједничке воље за очувањем стручног кадра и настојање да се обезбеди решење утемељено на важећим законима, којим би се омогућило да професионални војници задрже службу, кроз решавање њиховог статуса.

Генералштаб Војске Србије ће у наредном периоду предузети мере на стварању просторно-техничке услове за рад Војног синдиката Србије и обезбедити активно учешће представника Војног синдиката Србије у изради нормативних докумената.

Војни синдикат Србије ће наставити борбу за права и побољшање статуса запослених, што је препознато као заједнички циљ у изградњи оперативних и функционалних способности Војске Србије.

Војни синдикат Србије поздравља данашњу одлуку премијера по којој ће Братислав Гашић бити разрешен министарске функције.

Као најбројнији и једини репрезентативни синдикат запослених у Војсци Србије, до сада смо јавности више пута указивали на незаконит рад и самовољу министра Гашића, зато премијер Вучић у овој својој одлуци има нашу пуну подршку.

Изражавамо наду да ће нови министар бити неко компетентан и пре свега достојан тако важног државног положаја и да ће радити у интересу Војске и људи који чине њен најважнији ресурс.

Коментар министра Гашића „новинарки која клечи“ је још један у низу доказа његове недостојности министарске функције и важног државничког положаја, на којем се налази.
 
Као што је пред јавношћу показао да не поштује достојанство жене, запослени у Војсци Србије су сведоци његовог свакодневног непоштовања закона и најгрубљег кршења права од када постоји Војска у Србији.
 
Војни синдикат Србије ће због самовоље и незаконитог рада министра одбране, наредних дана затражити састанак са председником Владе, а озбиљно разматра организацију протеста и штрајка глађу, којима ће указати на озбиљно урушавање система одбране и понижавања, која у последње време доживљавају сви припадници Војске Србије, управо од оних који би требали, а и дужни су да их поштују и штите.

Дана 01.12.2015.године Војни синдикат Србије, због континуираног непоштовања важећих закона од стране министра одбране, недопуштеног начина усвајања подзаконских аката и директне колизије подзаконских аката са важећим законима, поднео је Уставном суду иницијативу за оцену законитости Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије.
 
У наставку следи текст иницијативе упућене Уставном суду Србије.
 

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/