ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Дана 10.04.2016.године, у вечерњим сатима, један припадник Војске Србије, јавио се због тегоба које је осећао хитној служби Дома Здравља у Прокупљу. Дијагноза, висок крвни притисак. Уследио је преглед и интрамускуларна терапија, а затим изненађење, наравно оно непријатно, рачун за пружену здравствену услугу

У Прокупљу не постоји војна амбуланта која ради 24 часа, којој би за здравствену помоћ требало да се јави лице са хипертензивном кризом, из ког разлога је то једино могуће учинити у хитној помоћи, јер је евидентно да је хипертензивна криза хитан случај.

Можда овај случај и не треба да чуди војнике у Србији. Држава у последње време свакодневно показује небригу према њима по разним основама, па што би то чинио тамо неки Дом здравља у Прокупљу?

Запослени у Војсци Србије и Министарству одбране бране Србију и њене грађане, дали су јој у завет оно највредније, свој живот, а где је она да заштити њих?

Отворено писмо, песнику, ВД помоћника за људске ресурсе Министра одбране Милошу Јанковићу

Поштовани Господине,

У прошли четвртак, 31.03.2016. године, одржан је састанак између представника Генералштаба ВС и Војног синдиката Србије, на коме сте Ви били представник Министраства одбране.

Припремајући се за састанак, пошто се не познајемо (осим пар руковања), прочитао сам Вашу биографију.
Песник, објавио преко 50 књига, афирмисан у књижевним круговима, 2011. године одбио награду „Милан Ракић“ због повреде правилника, којим је дефинисано да награду може да прими један песник, највише два.Те године награду је добило троје песника, и Милош Јанковић је у знак протеста, због непоштовања Статута, вратио награду. Браво песниче, за принципијелност!

„Јанковић тврди да две душе у његовом телу могу да функционишу независно једна од друге.“ Блиц, 23.07.2015. године.

Господине Јанковићу, шта настаје када Вам се помешају душе?

УБИТАЧАН И РАЗОЧАРАВАЈУЋИ СТАНДАРД ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
 
ВОЈНИЦИ ДЕМОРАЛИСАНИ И НЕМОТИВИСАНИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ СВАКОДНЕВНИХ ЗАДАТАКА
 
ЗБОГ МИЗЕРНИХ ПРИМАЊА, ЛОШЕГ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА И ТЕШКИХ УСЛОВА У КОЈИМА ВРШЕ СЛУЖБУ ВОЈСКУ СВАКОДНЕВНО НАПУШТА ВЕЛИКИ БРОЈ ВОЈНИКА И СТАРЕШИНА
 
Стандард припадника Војске Србије значајно је почео да се урушава од 2012. године, а посебно током 2014. 2015. и 2016. године, на шта су посебно утицале одлуке и мере које се односе на смањење плата, накнада и дневница које по основу службе у војсци треба да остварују професионални припадници Војске Србије. Припадници Војске Србије од 01.01.2014. годне примају умањене плате по основу Закона о умањењу нето прихода лица запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС'' 108/2013), а од 01.11.2014. године по Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (''Сл. гласника РС'' 116/2014) којим је за 10% умањена плата свим запосленима у државним органима.
 

Дана 22.03.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ФЕБРУАР 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља и у случају смрти члана). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Поводом новонаметнуте обавезе припадницима Војске Србије да уговорима о закупу стана доказују стварну изложеност трошковима становања, Војни синдикат Србије незванично сазнаје да је Рачуноводствени центар Министарства одбране заузео став да уговори о закупу стана закључени са станодавцем не морају бити оверени код органа надлежног за оверу потписа, преписа и других аката. Међутим и даље остаје недоумица око обавеза плаћања пореза на закуп стана.

Војни синдикат Србије затражио хитан састанак са министром одбране по овом и другим важним и хитним питањима од значаја за положај запослених у систему одбране.

Уколико Министарство одбране настави са досадашњом праксом и овај пут игнорише потребе припадника војске, Војни синдикат Србије сазваће у току наредне седмице конференцију за штампу на којој ће запослене у систему одбране и јавност информисати о стању у Војсци Србије и најавити даље кораке и мере у циљу заштите права и интереса припадника Војске Србије.

Дана 14.03.2016.године Војни синдикат Србије, писмом се обратио Начелнику ВМА при чему га је обавестио о погрешном обрачуну стручног дежурства, које је у супротности са одредбама Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, број 7415-18 од 12.11.2015. године.

Наиме, запосленима који радни дан започињу у 7,30 стручно дежурство завршава наредног дана у 8,00, што се у свим ВЗУ, сем у ВМА третира као дежурство преко 16 часова, а на ВМА испод 16 часова, чиме су запослени на ВМА значајно материјално оштећени.

Од Начелника ВМА је затражено да обезбеди спровођење Правилника о изменама и допунама Правилника о накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије, бр. 7415-18 од 12.11.2015. године, чиме би отклонио последице чињења директне материјалне штете запосленима на ВМА који обављају стручна дежурства, као и да се против одговорних лица предузму одговарајуће мере.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/