ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

МАЛА ШКОЛА ЗНАЊА

Појам учења је веома сложен и он се у психологији временом мења.

Академик Иван Клајн и професор Милан Шипка у свом делу “Велики речник страних речи и израза” (друго доштампано издање: 2007) дали су значење речи протест и штрајк.


ПРОТЕСТ: оштар, енергичан приговор, јавно изражавање негодовања против чега, изражавање незадовољства.


ШТРАЈК: организована обустава рада у фабрикама и предузећима у сврху постизања неких права радника у односу на послодавца. 

Војни синдикат Србије најавио jе миран грађански ПРОТЕСТ на који има право по закону и где је позвао своје чланове, сва удружења, синдикате, представнике народа у Народној скупштини, правна и физичка лица, која желе да подрже унапређења материјалног, социјалног и радног положаја припадника Војске Србије и сачувају је од урушавања и пропадања.


Господине министре, позивамо и Вас да присуствујете најављеном ПРОТЕСТУ, који организује Војни синдикат Србије, како би сте сазнали ИСТИНУ о материјалном, социјалном и радном положају припадника Војске Србије.

Предлажемо да на протест поведете и господина Милоша Јанковића Вашег помоћника за људске ресурсе обзиром да је на последњем састанку са нама изјавио да му је жеља да на једном оваком скупу учествује јер воли да шета...

Протест Војног синдиката Србије најављен за 27.11.2016.године подржало је између осталих и Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије, које се медијима обратило следећим саопштењем:

"Председништво Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије је на својој седници од 16.11.2016. године,  одлучило да подржи најављени протест Војног синдиката Србије, због неспровођења и непоштовања закона ради обезбеђења прописане основице плата професиналних војних лица у Војсци Србије и обезбеђења услова за законито синдикално деловање у Министарству одбране.

Борба војних пензионера против њихове дискриминације и борба Војног синдиката Србије за адекватно и законско плаћање рада ПВЛ представља заједничко настојање за јачање  система одбране Србије. Противимо се демотивацији грађана Србије да као професионалци раде у Војсци Србије због неадекватног економско социјалног положаја професионалних војних лица Србије.

Ово удружење позива своје чланове и остале војне пензионере да присуством подрже демократску борбу Војног синдиката Србије за достојанствени економско-социјални положај професионалних војних лица.  Подршка војних пензионера Србије је важна и због тога, што још увек нису створени друштвени услови за слободно исказивање ставова ПВЛ о њиховом економско социјалном положају.

Јован Тамбурић, председник"

 

Војни синдикат Србије, поднео је данас Вишем јавном тужилаштву у Београду, кривичну пријаву против НН службеног лица у Министарству одбране, због постојања основане сумње да је починило кривично дело ''Несавестан рад у служби'' из члана 361. став 2. у вези става 1. у стицају са кривичним делом ‘’Злоупотреба службеног положаја’’ из члана 359. став 3. у вези става 1. Кривичног законика Р. Србије, тако што је нефактурисањем пружених медицинских услуга цивилима и лицима која нису војни осигураници на Војномедицинској академији, овој војној здравственој установи и буџетским средствима Р. Србије, причинило материјалну штету у новчаном износу од око = 492.000.000,00 динара (око четири милиона евра) .

О овим сазнањима половином 2015. године упознали смо Министарство одбране и тадашњег министра Гашића, надлежне органе Војне полиције, као и Управу за војно здравство Министарства одбране који су извршили одређене провере и потврдили ове наводе. Као ‘’узбуњивач’’ Војни синдикат Србије до данас није упознат са предузетим мерама, нити нам је познато да ли је неко због причињене штете позван на одговорност. Познато нам је међутим, да до сада ништа није предузето да се наведени пропусти отклоне напротив, на клиникама ВМА се и данас наставља са описаном штетном праксом. О свему смо дана 03.10.2016. године, поново обавестили Министарство одбране и затражили да о предузетим мерама будемо обавештени.

У склопу Недеље парламентаризма која се одржава од 07.-13.11.2016.године, Војни синдикат Србије одржао је дана 10.11.2016.године у времену од 10.00-13.00 часова у малој сали Народне скупштине Републике Србије, дебату по теми „Криза свести о правима и положају професионалних припадника Војске Србије.

Циљ дебате је био да се од стручних лица из својих области дође до препорука које би Војни синдикат Србије искористио у планирању и спровођењу даљих активности у склопу синдикалне борбе за остваривање статутарних циљева.

Поводом Међународног дана демократије Народна скупштина Републике Србије и иницијатива Отворени парламент најавили су одржавање друге по реду „Недеље парламентаризма“ од 7. до 13. новембра 2016. године под слоганом „Имате реч”.

Организовањем различитих догађаја отвара се простор за дебате о учешћу грађана у демократским процесима, значају отворености парламента као институције, као и различитим начинима комуникације између грађана и њихових директно изабраних представника.

Војни синдикат Србије једини репрезентативни представник запослених у Војсци Србије,  као партнер Недеље парламентаризма, дана 10. новембра 2016. године, са почетком у 10:00 сати, у малој сали дома Народне скупштине у ул. Краља Милана у Београду, организује дебату која има за циљ да кроз критички и законски оквир, сагледа и у закључку обједини ставове и мишљења представника институција у чијој је надлежности заштита грађанских права и слобода и представника законодавне и извршне власти и да кроз размену мишљења и ставова да одговоре на питања:

 

Дана 07.11.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ОКТОБАР 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/