ПРВИ И ЈЕДИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У МО И ВС

Јавност у Србији била је у прилици да чује да је на Васкрс ове године, тадашњи председник Владе Србије, Александар Вучић, обећао повећање плата припадницима Војске Србије. Недавно је у Панчеву, као Председник Републике поново изјавио да ће до краја године значајно повећати војничке плате.
 
Као и у много случајева до сада, поново сазнајемо да нас је први човек државе слагао и уместо да повећа плате припадника Војске Србије, он их је додатно смањио. Као одлазећи премијер, својим Закључком 05 број 110-4096/2017 од 11.05.2017. године, дао је сагласност министру одбране да измени правилник којим се уређују плате припадника Војске Србије и то тако што се од априла ове године, у плату припадника Војске Србије урачунава топли оброк и регрес.
 

Војни синидкат Србије, поднео је данас Управној инспекцији, пријаву против министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, због незаконитог поступања у поступку утврђивања репрезентативности Војног синдиката Србије, за територију Републике Србије у делатности одбране.

Дана 17.10.2016. године, на основу члана 227. став 1. и члана 224. у вези члана 220. Закона о раду (''Сл. Гласник РС'', бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 - у даљем тексту Закон) Војни синдикат Србије, поднео је Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца захтев за за утврђивање репрезентативности Војног синдиката Србије за територију Р. Србије у делатности одбране.

Одредбама члана 229. Закона о раду прописано да Одбор одлучује о захтеву за утврђивање репрезентативности у року од 30 дана, а овај одбор по захтеву Војног синдиката Србије није поступио више од 150 дана, односно више од 5 месеци, због чега је од министра за рад новим захтевом из фебруара 2017. године, затражено да у смислу одредби члана 229. став 7. Закона о раду, сам одлучи о предметном захтеву и донесе решење којим ће се ово право признати Војном синдикату Србије, што он до данас такође није учинио.

Дана 14.06.2017. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец МАЈ 2017.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

Здружене војне и полицијске јединице, ангажоване на обезбеђењу државне границе на југу Србије и у копненој зони безбедности буквално гладују, бораве и раде у катастрофалним условима недостојним човека у 21. веку, немају неопходну здравствену и хигијенску заштиту. Овако укратко изгледају извештаји наших колега свакодневно ангажованих на обезбеђењу мира и спокоја грађана Србије.
 
Ових дана смо били у прилици да видимо да је Министарство одбране извршило инспекцију јединица које извршавају задатке у копненој зони безбедности, али смо остали ускраћени за саопштење о резултатима овог инспекцијског надзора. Зашто се Министарство одбране ућутало, шта је то затекла инспекција на југу Србије? Како сазнаје Војни синдикат Србије, инспекција се бавила свим и свачим само не оним што треба и што јој је обавеза и основна функција, а то је да утврди недостатке и наложи хитне мере за отклањање пропуста у раду надлежних органа и служби система одбране. 
 

Још једна иницијатива Војног синдиката Србије, постаје камен темељац рада Министарства одбране.

Дана 07.06.2017.године одржан је састанак представника Министарства одбране, Управе за војно здравство и представника ВМА. Закључак састанка је да Управа за кадрове Министарства одбране по хитном поступку крене у израду новог правилника о пословима, радним и формацијским местима у Војсци Србије и Министарству одбране на којима се врши специфична служба и служба под отежаним условима, пошто је тренутно важећи правилник (СВЛ 3/16) у колизији са Законом о Војсци Србије, члан 97. став 3.

Како је говорио наш великан Никола Тесла: „Не жалим што су други покрали моје идеје. Жао ми је што немају своје“.

У последње време сведоци смо да је Министарство одбране почело да поступа по иницијативама Војног синдиката Србије. Као пример навешћемо: да је почело да се ради на формирању агенције за физичко-техничко обезбеђење чиме би се решио статус одређеног броја професионалних војника; покренут је поступак да уређење касарни врше јавна предузећа специјализована за то, а ради растерећења професионалног састава; регулисано је поступање са наоружањем које припадници војске имају по основу војних дозвола, стављен је ван снаге део штетног правилника који би додатно умањио плате запослених у војсци, у току је измена Закона о војном здравству… Ово је само део иницијатива које је подносио Војни синдикат Србије, али најинтересантније је да се Војни синдикат Србије нигде не помиње. А и што би, кад неко све иницијативе и начине решавања може приписати себи.

Војни синдикат Србије добија све више притужби на челне органе Министарства одбране, а последња је врхунац самовлашћа, терора и злоупотреба службених овлашћења и прописа у циљу обрачунавања са онима који не мисле као појединци на власти, онима који су чланови јединог репрезентативног синдиката у Војсци Србије и који подржавају његов рад. 
 
Недавно смо у јавности имали прилику да видимо да је председник Војног синдиката Србије, трн у оку актуелној власти, која не преза ни од најпримитивнијих метода за обрачунавање са онима који не мисле као она. Сада се поред њега, на мети оних који себе стављају изнад закона, међународних конвенција и свих норми понашања у цивилизованом друштву данашњице, нашао и један доктор наука и официр Војске Србије.
 

Претрага уговораЛинк ка иступници из синдиката


Пријатељи Војног синдиката Србије

http://www.policijskisindikatsrbije.org.rs/

http://www.sind-prav.org.rs/

http://www.sob.mk/