ПРОФЕСИОНАЛНИМ ВОЈНИЦИМА ПЕНЗИЈА ИЗ СЛУЖБЕ И УГОВОРИ О РАДУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Војни синдикат Србије, упутио је данас иницијативу министру одбране у којој предлаже измене и допуне Закона о Војсци Србије и Закона о ПИО, по којима би уколико се предлози синдиката усвоје, професионални војници након навршених 53 године живота, оствариће право на пензију, као њихове колеге подофицири и официри до чина потпуковника.

Војни синдикат Србије увидео је да су професионални војници као запослени у Војсци Србије, такође у статусу војних лица, као и њихове колеге подофицири и официри, али су у односу на њих дискриминисани само зато што су војници, због чега из службе у Војсци Србије, према садашњој законској регулативи, не могу да остваре право на пензију. Због тога је министру одбране предложено да се изврше измене и допуне закона који ову материју уређују тим пре што сви закони у Србији морају да буду у сагласју са Уставом који не дозвољава да било ко због личног своства, на било који начин буде дискриминисан.

Иницијативом је предложено и то, да период на који се закључује уговор о раду професионалних војника не може да буде краћи од три године, али да може бити дужи, као и да се професиналним војницима омогући радни однос на неодређено време.

Текст иницијативе можете преузети на следећем линку