СГ Ваљево

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.191/2013 од 08.06.2013. године.

Председник: Драган Митровић

Заменик председника: Владан Тешић

Секретар: Иван Васиљевић

Емаил синдикалне групе: sg.valjevo@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/271-153