Уплата солидарних помоћи за месеце МАЈ и ЈУН 2024.године

Дана 18.06.2024. године реализована је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије.

Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана).