СГ ЦПМЕ

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.580/2014 од 25.05.2014. године.

Председник: Слађан Китановић

Заменик председника: 

Секретар: Никола Јаћимовић

Емаил синдикалне групе: sg.cpme@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/28-11-20