Чланство

Члан ВСС постаје свако ко је запослен у МО и ВС, а који се добровољно учлани у ВСС потписивањем приступнице, који прихвата Статут ВСС и испуњава чланске обавезе.

Чланство у ВСС мирује у време обављања евентуалне функције на страни послодавца.

Члану ВСС издаје се чланска карта у Синдикалној групи у којој се врши учлањење.

Редовни члан ВСС има право да:

 • има потпуну заштиту у случају дискредитовања или угрожавања његових права због припадности синдикату или обављању послова у оквиру синдиката
 • бира и буде биран у органе ВСС добија правну помоћ и заштиту
 • добија финансијску помоћ сходно правилнику о фонду солидарности
 • буде информисан о раду Синдиката
 • оствари право на синдикално образовање
 • остварује повољније услове при набавци и плаћању роба и услуга предузећима са којима је ВСС склопио уговор.

Редовни члан ВСС има обавезу да:

 • поштује Статут, правилнике и програмска начела ВСС
 • поштује одлуке органа ВСС и учествује у свим синдикалним акцијама
 • помаже рад и чува углед ВСС
 • коректно наступа на седницама органа, односно у јавним наступима, уз сношење одговорности за изношење својих ставова
 • активно ради на повећању броја чланова шири идеје из Статута и програмских начела ВСС
 • плаћа уредно чланарину.