Уговори за продају путем административне забране

Актуелне уговоре за продају путем административне забране можете преузети на

Војни синдикат Србије као правно лице у могућности је да закључује уговоре о пословној сарадњи са другим правним лицима.

Уговори са правним лицима, код којих се омогућује куповина робе и услуга на рате путем административних забрана, намењени су за индиректно побољшање стандарда чланова, стварањем могућности за куповину без банкарских провизија и по повољнијим условима.

Овлашћени представници за склапање уговора су председници синдикалних група.

Приликом склапања уговора инсистира се на повољнијим условима плаћања робе и услуга у смислу:

– попуста на цену робе или услуге,

– могућности отплате у већем броју рата.

О склопљеним уговорима чланови се могу информисати на сајту Војног синдиката Србије, кроз форму, на насловној страни сајта, где је омогућена претрага по: називу фирме, делатности и општини у којој се налази малопродајни објект. Такође о склопљеним уговорима чланови се могу информисати и у матичним синдикалним групама.

Закључени уговори се односе на све чланове Војног синдиката Србије без обзира на место становања и службовања.

Да би члан могао да изврши куповину путем административне забране у обавези је да:

– Попуни образац административне забране у потребном броју примерака (образац се преузима у матичној синдикалној групи или код продавца у зависности од договора приликом склапања уговора),

– Преузме потврду о чланству у Војном синдикату Србије коју издаје матична синдикална група,

– Попуњене административне забране преда деловодству матичне јединице на завођење и оверу од стране надлежног команданта,

– Са на горе наведени начин попуњеном административном забраном и потврдом члан одлази у малопродајни објекти и врши куповину робе или услуге.

Одбијање месечне рате врши рачунски центар Министарства одбране начелно 21. у месецу преносом средстава на рачун продавца. Ова трансакција дели се на две месечне полурате тако да се месечна рата члану одбија од зараде у два дела и то начелно 6. и 21. у месецу.

Посебан вид куповине на рате путем административне забране представљају продаје робе у касарнама. У овим случајевима цене се углавном разликују од малопродајних цена услед евентуалних трошкова продавца (трошкови превоза до места продаје, дневнице лицима која врше продају, евентуални закуп простора за продају….).