Колективно осигурање

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

ПОЛИСА

Колективно комбиновано осигурање је посебан вид осигурања који члановима ВСС пружа сигурност и покриће услед следећих ризика:

РизикИзнос премијеПримедба
Смрт услед несрећног случаја 200.000 динара
Инвалидитет као последица несрећног случајадо 600.000 динараУ зависности од процента инвалидитета-пропорцијално
Прелом кости улед несрећног случаја10.000 динара
Теже болестидо 50.000 динараПроцентуално у складу са Посебним условима
Хируршка интервенцијадо 25.000 динараПроцентуално у складу са Посебним условима

Начин подношења захтева:

Упутство за пријаву штете

Образац за пријаву штете 

Образац за пријаву штете услед теже болести или хируршке интервенције 


Шта није обухваћено овом врстом осигурања? 
Болести које су установљене,односно болести од којих осигураник већ болује у тренутку ступања у осигурање. 

Покривеност: 
Осигурање покрива наведене ризике у времену обављања и изван обављања редовног занимања осигураника (24 часа у земљи и иностранству).