Колективно осигурање

Колективно комбиновано осигурање

је посебан вид осигурања који члановима ВСС пружа сигурност и покриће услед следећих ризика:

  • смрт услед болести /премија осигурања износи 150.000 динара/
  • смрт услед незгоде / премија осигурања износи 200.000 динара/
  • Инвалидитет као последица несрећног случаја / премија осигурања износи 600.000динара, za 100% инвалидитет/
  • Колективно додатно здравствено осигурање за случај тежих болести:

Премија осигурања износи до 50.000 динара, а висина одштете зависи од врсте болести.

  • Колективно додатно здравствено осигурање за случај хируршке интервенције, односно операције :

Премија осигурања износи до 25.000 динара а висина одштете зависи од врсте хируршке интервенције .

Шта није обухваћено овом врстом осигурања?

Болести које су установљене,односно болести од којих осигураник већ болује у тренутку ступања у осигурање.

Покривеност:

Осигурање покрива наведене ризике у времену обављања и изван обављања редовног занимања осигураника ( 24 часа без просторног и временског ограничења).

Потребну документацију можете преузети на следећим линковима: