Бескаматне позајмице

Омогућавамо свим Члановима ВСС бескаматне позајмице у износу од 30.000,00 динара на 6 једнаких месечних рата које отплаћујете путем оверене административне забране.

Процедура: Обраћате се предсенику Ваше СГ који вам издаје административну забрану,коју у два примерка оверавате у финансијкој служби Ваше Војне поште, подносите захтев за солидарну помоћ председнику СГ. Сви захтеви предати до 10.ог у месецу се обрађују одмах,а исплата помоћи на Ваш рачун је у начелу до 25.ог у истом месецу.