СГ Сомбор

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.19/2013 од 23.1.2013. године.

Председник: Жарко Пинтарић

Заменик председника: 

Секретар: Вукојица Перуничић

Емаил синдикалне групе: sg.sombor@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-07