СГ Ужице

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.298/2013 од 24.8.2013. године.

Председник: Драган Пантић

Заменик председника: Милан Јелисавчић

Секретар: Тане Тановић

Емаил синдикалне групе: sg.uzice@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-24