Солидарне помоћи

Део прихода које од чланарина остварује Војни синдикат Србије опредељен је за солидарне помоћи члановима и њиховим породицама. Начин остваривања права на солидарну помоћ ближе је дефинисан Правилником о фонду солидарности као и Изменама и допунама Правилника о фонду солидарности.

Право на солидарну помоћ може остварити сваки члан ВСС на лични захтев. Образац захтева можете преузети на линку у наставку, као и у синдикалним групама. У прилогу захтева прилаже се документација како је наведено на обрасцу захтева.

Солидарна помоћ припада члановима у случају

– рођења детета,

– лома кости,

– смрти родитеља,

– смрти члана уже породице,

– породици умрлог члана ВСС,

– солидарна помоћ породици преминулог члана, ако смрт није наступила као последица несрећног случаја.

У наведеним случајевима исплаћује се солидарна помоћ у износу од  10.000,00 динара и иста се уплаћује на рачун корисника наведен у захтеву, осим у случају солидарне помоћи у случају смрти члана где је износ солидарне помоћи 150.000 динара.

Поред наведеног ВСС својим члановима обезеђује је и пригодан поклон за одлазак у пензију који се такође реализује подношењем захтева.

Од осталих давања чланови остварују право на:

–          новогодишњи пакетић за децу старости до 10 година,

–          ваучер у износу од 2.000 динара за полазак детета у први разред основне школе и

–          поклон ваучер припадницама лепшег пола поводом 8. марта, дана жена.

Поред наведеног, Војни синдикат Србије, у складу са расположивим финансијским средствима организује и посебне акције солидарне помоћи, као што је то било у случају поплава током 2014. године.

За реализацију солидарне помоћи у наведеним случајевима Војни синдикат Србије издвоји годишње више од 8.000.000,00 динара.

Војни синдикат Србије нема формиран посебан фонд солидарности, којим би се уз увећање чланарине обезбедило функционисање касе узајамне помоћи.