СГ Универзитет одбране

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.70/2014 од 21.01.2014. године.

Председник: Жарко Обрадовић

Заменик председника:

Секретар:

Емаил синдикалне групе: sg.univerzitet.odbrane@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/27-11-98