Правна помоћ

Правна служба Војног Синдиката Србије  формирана је ради пружања правне заштите и помоћи професионалним припадницима Војске Србије – члановима синдиката, чија су права из рада и на основу рада угрожена или се крше.

Члан Војног Синдиката Србије остварује право на пружање услуга правне помоћи ако је члан синдиката најмање 3 месеца, односно тек по уплати треће чланарине на рачун Војног Синдиката Србије, под условом да  основ за пружање правне помоћи није настао пре ступања у Војни Синдикат Србије.                                                            

Члан Војног Синдиката Србије остварује право на пружање услуга правне помоћи у случајевима када је дошло до судских спорова и других поступака, током обављања службене дужности као и у случајевима када није био на дужности а везује се за његов професионални рад.

Послове пружања правне помоћи, саветодавне и консултативне услуге врше се у оквиру Правне службе Војног Синдиката Србије као и  код овлашћене адвокатске канцеларије.

Поступак пружања услуга правне заштите и заступања се покреће на основу захтева члана Војног Синдиката Србије Управном одбору Војног Синдиката Србије.

Члан Војног Синдиката Србије је дужан да уз  писмени захтев за остваривање правне заштите достави и потребну документацију са  детаљним образложењем.

Захтев се доставља преко Синдикалне групе Војног синдиката Србије. Председник Синдикалне групе је у обавези да члана упозна са свим одредбама Правилника о раду правне службе Војног синдиката Србије и да захтев проследи Управном одбору.

Након разматрања пристиглог захтева Управни одбор доноси одлуку и члану ВСС пружа правни савет или ангажује Адвокатску канцеларију да заступа члана синдиката пред надлежним органом.

У хитним случајевима, уз консултацију са председником синдикалне групе, члану се може пружити правни савет и телефонским путем, уз накнадно достављање захтева.

Пружање правне заштите и заступање  чланова “Војног Синдиката Србије” је бесплатно.                                                          

Правилник о правној помоћи

Захтев за правну помоћ

Изјава корисника правне помоћи