СГ Специјална бригада

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.—- од 22.12.2014. године.

Председник: Иван Јовановић

Заменик председника: 

Секретар:

Емаил синдикалне групе: sg.spec.brigada@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/28-11-28