СГ ВМЦ Нови Сад

Формирана одлуком управног одбора дел. бр. Од – од -године.

Председник: Душан Јурковић

Заменик председника:

Секретар:

Емаил синдикалне групе: sg.vmc@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/010-153