СГ ВМА

Формирана одлуком управног одбора дел. бр.—- од 22.12.2014. године.

Председник: Милутин Крагуљевић

Заменик председника: 

Секретар: Виолета Радовановић

Емаил синдикалне групе: sg.vma@vojnisindikatsrbije.rs

Телефон: 066/28-11-38