Статут Војног синдиката Србије

Статут Војног синдиката Србије можете преузети на следећем линку