Решење о репрезентативности

Војни синдикат Србије је дана 26.08.2014.године поднео захтев за утврђивање репрезентативности код послодавца.

Коначно 31.03.2015.године Решењем министра одбране Војни синдикат Србије постаје први и једини репрезентативни синдикат у историји Војске Србије.