Решење о репрезентативности

Војни синдикат Србије је Решењем Мининистарства за рад, борачка и социјална питања од 29.марта 2021.године, репрезентативан у делатности одбране.

Решење о репрезентативности у делатности одбране можете преузети на следећем линку